Kontakt

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Targu z siedzibą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
ul. Szaflarska 39
34-400 Nowy Targ

Zainteresowane strony przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.00
Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w godzinach popołudniowych, tj. od 14.30 – 18.00
Tel.(fax) 18-266-60-23